Phòng trị bệnh ghẻ, lở loét, đốm đỏ, xuất huyết, nấm trên cá kèo

Ngày 27/04/2023