KC 986 phòng trị cá bị bệnh lở loét, đốm đỏ, xuất huyết, lồi mắt, treo râu…

Ngày 27/04/2023