Trang chủ » Shop » » BIN 200

BIN 200

Giá : Liên Hệ

Thành phần:

Azadirachtin………..….10%
Ivermectin…….………..10%
Dung môi:….…………100%

Thể tích: 200ml 250ml

Đặc trị ký sinh trùng trên cá